Ibeca Catalana Ambiental SL

 

Control de Plagues

 

 

Prevenció: consisteix a fer inspeccions freqüents a les instal•lacions, sempre acompanyades d’un sistema de monitoratge. S’aplica a qualsevol tipus d’instal·lació.

 

Rosegadors: protecció de les instal•lacions contra rates, ratolins, talps… Utilitzem mètodes passius o químics.

 

Insectes: protegim, tant l’espai aeri com el terrestre, de paneroles, corcs, arnes, formigues, puces, mosques, mosquits, vespes… utilitzant mètodes passius i químics.

 

Protecció dels edificis contra qualsevol mena d’aus: contra qualsevol mena d’aus: protegim façanes, cornises, patis interiors… utilitzant diferents tipus de mètodes passius, com ara les xarxes (adaptant-les al color de l’edifici, perquè passin desapercebudes) o els sistemes de punxes…

Tractament de la fusta: protegim i exterminem qualsevol mena de corc, tèrmit o altre mena de xilòfags, en qualsevol estructura o moble.

Protecció de l’estructura dels edificis: protegim i exterminem qualsevol tipus de tèrmit o xilòfag que pugui fer malbé els fonaments o altres parts dels edificis.

 

Desinfecció: fem serveis contra gèrmens i fongs als bescanviadors i als serveis de qualsevol tipus d’instal·lacions (cases, poliesportius, fàbriques…)

 

 

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Ibeca Catalana Ambiental SL